Sydämen arkeologia

Dokumenttielokuva Sydämen arkeologia


Haluatko saada elokuvasta oman version?

Jos haluat elokuvateatterissa esitettävän version, niin valitse alta "tilaan elokuvateatteriversion". Tätä versiota ei voi toistaa kuin elokuvateatterissa, ja se toimitetaan vain elokuvateatterin käyttöön.


Kivennapa- dokumentin esitykset

HELSINGISSÄ Karjalatalossa 8.10. Ensi- ilta

LAHDESSA elokuvateatteri Kino Iiriksessä Viikolla 41,42 &43 ilmaiset esitykset

https://kinoiiris.com/fi_FI/sydamen-arkeologia

Kivennapa - Sydämen Arkeologia

Olen mukana Lasse Kantolan ohjaamassa historia- elokuvaprojektissa kuvajaana ja säveltäjänä. 

Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksen Theatrum Olga loi vuonna 2023 merkityksellisen yhteistyön Kivennapasäätiön kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena oli syventyä juurien, kivennapalaisuuden ja historian tutkimiseen. Osallistuimme karjalaisten kokoontumisiin ja tapahtumiin, kohtasimme kivennapalaisia ja heidän jälkipolviaan. Ahmimme tietoa kirjoista, artikkeleista ja kirjeistä. Valokuvat ja niiden herättämät tarinat ohjasivat meitä.

Sanotaan, että menneisyys on kuin aarreaitta, ja Theatrum Olga otti tehtäväkseen avata tämän aarteen, sukeltaa syvälle muistin saloihin ja herättää historian eloon. Tavoitteena oli luoda suuri tarina, jossa menneisyys ja nykyisyys kietoutuvat yhteen tasapainoisesti. Jokainen yksittäinen tarina juurista ja kivennapalaisuudesta muodosti osan tätä suurta kudelmaa, jossa jokaisella ihmisellä on omat mahdollisuutensa ja merkityksellinen paikkansa.

Kivennapalaisuudesta ja juurista kumpuilee suuri tarina, joka luo tasapainon jokaisen ihmisen potentiaalin ja merkityksellisen elämän välille. Tämä tarinan musiikki on saanut lumoavan sävynsä kansanmusiikista. Kanteleen sävelten kaikuessa, kantaa tarinaa eteenpäin Mirva Minkkisen taiturillinen soitto. Kantele, joka on juuriltaan syvällä suomalaisessa kulttuurissa, toimii kuin ikkuna menneisyyteen, josta ammennetaan voimaa ja inspiraatiota.

Kivennapalaisuus ja ihmisen juuret kietoutuivat yhteen inspiroivaksi kertomukseksi. Se on tarina periksiantamattomuudesta, sinnikkyydestä ja viisaudesta, jonka voimasta menneisyys ja historia voivat antaa voimavaroja myös tälle päivälle ja tulevaisuudelle. Kyläkirjojen sivuilla komeilee voimakkaiden miesten ja naisten tarinoita, jotka ovat tehneet lähtemättömän jäljen. Heillä oli halu selviytyä ja paluu menetetyn kodin kaipuuseen Karjalaan sydämessään.

Kysymykset "Missä minun juureni ovat?" ja "Ovatko isovanhempani ja sukuni kokeneet samat haasteet ja vaikeudet kuin minä tässä ja nyt?" nousivat pintaan.  Ymmärsimme, että menneisyyden opetukset ja kokemukset ovat rikkaita voimavaroja myös nykyiselle nuorelle sukupolvelle. Isovanhempien tarinat ja viisaus ovat kuin arvokkaita aarteita, jotka voivat antaa voimaa, rohkeutta ja kipinää tämän päivän haasteisiin.

Mummi ja Pappa, heidän elämäntarinansa ovat kuin opaskirjoja, jotka voivat valaista tietä tänään. Heidän viisautensa on valonlähde, joka voi valaista meidän polkuamme. Kivennapalaisuuden tarina ei pääty menneisyyteen, vaan se elää meissä ja ohjaa meitä kohti tulevaisuutta.

Theatrum Olga ja Kivennapasäätiö ovat yhdessä luoneet tarinan, joka jatkaa eloaan sydämissämme ja muistuttavat meitä siitä, että menneisyyden rikkaus voi olla nykyhetken voimavara ja tulevaisuuden innoitus.